Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 to telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka pod którym dyżuruje psycholog posługujący się także językiem ukraińskim (rosyjskim)